Panel používateľa

HERBOL - PROTECTOR

HERBOL - PROTECTOR

Herbol Protector je špeciálny, farebný, silnovrstvý náter na ochranu a lepší vzhľad neželezných kovov (zinok, hliník, nerez, meď, mosadz) a železných stavebných prvkov (dvere, mreže a pod.).

39,61 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HERBOL

Mám otázku

Charakteristika produktu

Herbol Protector je špeciálny, farebný, silnovrstvý náter na ochranu a lepší vzhľad neželezných kovov (zinok, hliník, nerez, meď, mosadz) a železných stavebných prvkov (dvere, mreže a pod.). Materiál sa používa ako ochranný náter pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spoľahlivá ochrana proti korózií zabezpečujú tieto vlastnosti – vynikajúca priľnavosť vďaka optimálnemu zmáčaniu podkladu, elasticita systému a antikorózna pigmentácia zinku a fosfátu.

Herbol Protector obsahuje špeciálne ochranné prostriedky pred svetlom a pred poveternostnými podmienkami. Je vhodný ako základný náter, medzináter a vrchný náter. Práca s ním je racionálna a spoľahlivá. Tisíce farebných odtieňov je možné natónovať systémom Herbol Color Service.

Výdatnosť: cca 7 m2/l na 1 náter

Farba: medená (iné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie)

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality. Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: butanonoxim. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P235 Uchovávajte v chlade., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info