Panel používateľa

BARIL BariLine Express LV - Rýchloschnúci priemyselný náter

BARIL BariLine Express LV - Rýchloschnúci priemyselný náter

BARIL BariLine Express LV - Rýchloschnúci jednozložkový alkydový priemyselný vrchný náter s vysokým leskom.

8,29 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BARIL

Mám otázku

Charakteristika produktu

BARIL BariLine Express LV

Rýchloschnúci jednozložkový alkydový priemyselný vrchný náter s vysokým leskom. Vysoká odolnosť zvetrávaniu, odolnosť klimatickým zmenám, vysoký lesk a stálofarebnosť. Produkt vhodný v priemysle ACE, OEM, pre kontajnery, zásobníky, palety, manipulačnú techniku. Vďaka rýchlemu procesu schnutia a vytvrdzovania je produkt veľmi vhodný pre rýchle spracovanie v strojárskych dielňach a v priestoroch s „jednodennou aplikáciou".

Vlastnosti

  • technológia rýchleho procesu schnutia
  • dokonalá odolnosť poveternostným podmienkam
  • jednoduchá aplikácia

Aplikácia: airless / airmix (preferovaný spôsob), štetec, valček

Stupeň lesku: vysoký lesk

Teoretická výdatnosť: 8 m2/ l (pri hrúbke suchého filmu 50 μm)

Odolný prachu: po 30 minútach
Suché na dotyk: po 1 hodine
Pretierateľný: po 30 minútach výrobkami BariLine, inak po 12 hodinách

 

TECHNICKÝ LISTpdf

 

Baril logo
Baril Coatings
je inovatívnym výrobcom vysoko kvalitných priemyselných náterov a konštrukčných farieb, ktoré sú veľmi trvanlivé a vynikajú flexibilitou, priľnavosťou, jednoduchosťou aplikácie, ochranou proti korózii a chemickou i mechanickou odolnosťou.

Spoločnosť Baril Coatings minimalizuje ekologické zaťaženie prostredia a maximalizuje dodržiavanie celosvetových štandardov udržateľnosti.

 

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu.
Obsahuje: butanonoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info