Panel používateľa

KAPCI 660 akrylový lak

KAPCI 660 akrylový lak

Akrylátový miešací systém pre autolakovne. Kapcicryl 660 ponúka vysokolesklú vrchnú vrstvu, tvrdé a trvanlivé prevedenie s veľmi dobrým krytím. Je vhodný pre akékoľvek práce v autorefinishi.

34,67 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KAPCI

Mám otázku

Charakteristika produktu

Akrylátový miešací systém pre autolakovne. Kapcicryl 660 ponúka vysokolesklú vrchnú vrstvu, tvrdé a trvanlivé prevedenie s veľmi dobrým krytím. Je vhodný pre akékoľvek práce v autorefinishi.

 

logo

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom podľa Karty bezpečnostných údajov.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info