Panel používateľa

CHIMIVER Ecostar + Antibakteriálny čistič ZADARMO!

CHIMIVER Ecostar + Antibakteriálny čistič ZADARMO!

AKCIA

CHIMIVER Ecostar - 1K lak navodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. bezfarebný, 5 L+ Velurex MULTI GEN Antibakteriálny čistič !!! ZADARMO !!!

63,37 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHIMIVER

Mám otázku

!!! AKCIA !!!

!!! K nákupu produktov CHIMIVER Ecostar, Ecostarter, Ecoprime získate ZADARMO Velurex MultiGen !!!

Charakteristika produktu

CHIMIVER Ecostar je jednozložkový, polyuretánový lak na vodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. Vyznačuje vysokým podielom sušiny, čo zaručuje jeho excelentnú kryciu schopnosť, vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a príjemným konečným vzhľadom. Dáva drevu teplý a mierne zoxidovaný vzhľad.

CHIMIVER Velurex MULTI GEN je viacúčelový čistiaci prostriedok s antibakteriálnymi účinkami vhodný na čistenie tvrdých povrchov. Ideálny na pravidelné čistenie miestností, prostredia, pracovných stolov, kľučiek...atď, ktoré je potrebné udržiavať čisté a zdravé.

Aplikácia

Ecostar je lak pripravený priamo na použitie. Aplikuje sa na vybrúsenú a povysávanú podlahu. Druhú vrstvu nanášajte po 2 - 4 hodinách (bez brúsenia) alebo po 12 - 24 hodinách (v tomto prípade je potrebné prebrúsiť hrúbkou 220). Rovnako postupujte aj pri nanášaní tretej vrstvy. Na dosiahnutie najlepších výsledkov a jemnosti na dotyk je ideálne prebrúsiť po každom nátere. Pri aplikácií Ecostar priamo na drevo s obsahom trieslovín urobte najprv test. Pred použitím dobre potraste. Aplikujte valčekom alebo štetcom.

Variant: lesklý (LD) / matný (OP)

Farebný odtieň: bezfarebný

Výdatnosť: cca 55 - 68 m²

Popis

  • jednoduchá aplikácia
  • ideálny základ pre vaše podlahy
  • veľmi ľahko brúsiteľný

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Sprej
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Korozívne a žieravé
H-vety: H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje_: roztok peroxidu vodíka a benzalkóniumchloridu.
P-vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info