Panel používateľa

CHIMIVER Ecostar 2K + Antibakteriálny čistič ZADARMO!

CHIMIVER Ecostar 2K + Antibakteriálny čistič ZADARMO!

AKCIA

CHIMIVER Ecostar 2K - Dvojzložkový lak na vodnej báze určený na drevené podlahy. bezfarebný, 5,5 L + Velurex MULTI GEN Antibakteriálny čistič !!! ZADARMO !!!

105,41 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHIMIVER

Mám otázku

!!! AKCIA !!!

!!! K nákupu produktov CHIMIVER Ecostar, Ecostarter, Ecoprime získate ZADARMO Velurex MultiGen !!!

Charakteristika produktu

CHIMIVER Ecostar 2K je dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. Má veľký podiel sušiny, vysokú penetračnú schopnosť aj na kefovaných (kartáčovaných) povrchoch a vysokú odolnosť proti opotrebeniu. Ľahko sa aplikuje a má veľmi príjemný konečný vzhľad. Vyznačuje sa vysokou odolnosť voči oderu a škvrnám, čo umožňuje jeho použitie na podlahy s vysokým zaťažením. CERTIFIKÁCIE: Povrchová odolnosť pre studené kvapaliny EN 12 720 a chemické EN 13 442.

CHIMIVER Velurex MULTI GEN je viacúčelový čistiaci prostriedok s antibakteriálnymi účinkami vhodný na čistenie tvrdých povrchov. Ideálny na pravidelné čistenie miestností, prostredia, pracovných stolov, kľučiek...atď, ktoré je potrebné udržiavať čisté a zdravé.

Aplikácia

Po dôkladnom zmiešaní podľa uvedeného pomeru aplikujte na kvalitne vybrúsenú a povysávanú podlahu. Zmiešavací pomer je 10/1 (A/B). Aplikačná a skladovacia teplota je 10 až 25 °C. Ideálne je naniesť rovnomernú vrstvu produktu s použitím valčeka z 8 mm mikrovlákna alebo štetcom. Obrúsenie je možné po 24 hodinách. Prelakovanie bez obrúsenia po 4 – 12 hodinách. Údržbu drevených podláh ošetrených ECOSTAR 2K je ideálne vykonávať pomocou sortimentu VELUREX.

Variant: pololesklý (SL)

Farebný odtieň: bezfarebný

Výdatnosť: cca 10 m² / l

Balenie: A (5 L) + B (0,5 L)

 

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia pre Ecostar 2K. 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

2. Produkt:: Sprej
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Korozívne a žieravé
H-vety: H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje_: roztok peroxidu vodíka a benzalkóniumchloridu.
P-vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info