Panel používateľa

BOSNY HI-TEMP - Žiaruvzdorná farba, sprej 400 ml

BOSNY HI-TEMP - Žiaruvzdorná farba, sprej 400 ml

BOSNY - Žiaruvzdorná (do cca 650 °C) rýchloschnúca farba zabraňujúca korózii povrchov. sprej 400 ml

8,18 € s DPH

Skladové číslo: 8850747542101

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BOSNY

Mám otázku

Charakteristika produktu

BOSNY HI-TEMP je žiaruvzdorná rýchloschnúca akrylová farba v spreji určená na povrchy vystavené vysokým teplotám do cca 650 °C. Je ideálna pre použitie na výfukovom potrubí, peciach, kotloch, sporáka či ďalších tepelne zaťažených zariadeniach. Zabraňuje korózii. Nastriekaný farba získava plnú odolnosť po zahriatí na príslušnú teplotu. Je odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, starnutiu a UV žiareniu.

Aplikácia

Pred použitím dôkladne pretrepte cca 3 minúty. Používajte na suché, čisté a odmastené plochy. Nanášajte v niekoľkých tenkých vrstvách, ak je to potrebné, zo vzdialenosti 20 - 25 cm v časovom rozostupe cca 3 - 5 minút. Po skončení práce sprej otočte dnom hore a krátkym strieknutím vyčistite dýzu.

Popis

  • rýchloschnúca farba
  • vynikajúca krycia schopnosť
  • teplovzdorná do cca 650 °C
  • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu

 

 

Bosny colours

Spoločnosť má štyridsaťročné skúsenosti s výrobou farieb a aerosólov a má dobrú povesť v mnohých krajinách sveta. Vyrába aerosólové sprejové farby, cementové zmesi, hydroizolácie, lepidlá, tmely, čistiace prostriedky a leštidlá.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: acetón, butyl acetát, etyl acetát
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info