Panel používateľa

ADLER Pullex FENSTER LASUR - Renovačná okenná lazúra, 0,75 L

ADLER Pullex FENSTER LASUR - Renovačná okenná lazúra, 0,75 L

ADLER Pullex FENSTER LASUR - Renovačná nearomatická lazúra určená na renováciu drevených okien a vchodových dverí, pre domácich majstrov a remeselné použitie. 0,75 L

22,12 € s DPH

Skladové číslo: 9004267073204

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ADLER

Mám otázku

Charakteristika produktu

ADLER Pullex FENSTER LASUR je renovačná bezaromatická lazúra s obsahom rozpúšťadiel na báze vysokocenných alkydových živíc pre domácich majstrov a remeselné použitie. Tónovateľná. Špeciálne svetlostále mikronizovanné pigmenty a aktíve UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternostným vplyvom. Neobsahuje biocídy. V spojení s Pullex Renovier-Grund chráni pred zamodraním, proti drevokazným hubám a voči napadnutiu hmyzom. Vynikajúci pomocník pri renovácii rozmerovo stabilných a čiastočne nestabilných drevených výrobkov v exteriéri, napr. okien, dverí, okeníc, garážových brán.

Aplikácia

Pred použitím premiešajte. Produkt je pripravený na použitie. Neaplikujte pri teplotách nižších ako 5 °C. Vysoká vlhkosť vzduchu prípadne nízke teploty môžu čas sušenia výrazne predĺžiť.

Spôsob nanášania: štetec

Výdatnosť: 8 – 12 m2/l (pri 1 vrstve)

 

 Technický listTechnický list

 

 

 

ADLER

Spoločnosť vyrábajúca náterové hmoty, laky a výrobky na ochranu dreva pre stolárov, drevospracujúce firmy a výrobcov nábytku, okien, dverí a parketových podláh. Kvalita od roku 1934.

 

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P242 Používajte iba neiskriace prístroje., P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info