Panel používateľa

CHAMÄLEON Spray PUTTY - Striekací tmel 400 ml

CHAMÄLEON Spray PUTTY - Striekací tmel 400 ml

CHAMÄLEON Spray PUTTY - Striekací tmel (plnič) na vyplnenie malých nerovností. sprej 400 ml

8,60 € s DPH

Skladové číslo: 26701

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHAMÄLEON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON Spray PUTTY je vysokokvalitný striekací tmel (plnič) na báze akrylovej živice v spreji pre ľahkú opravu škrabancov a iných drobných nerovností upraveného i neupraveného povrchu (drevo, kov, hliník). Má vynikajúce plniace vlastnosti, krátky čas schnutia a je veľmi dobre brúsiteľný. Je vhodný aj ako základný náter pre všetky striekané farby (alkydovo-živicové, nitrocelulózové, 1K a 2K akrylové laky)

Aplikácia

Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Odstráňte uvoľnený starý lak a hrdzu a povrch obrúste. Pred použitím dobre potraste (2 min.). Striekajte v niekoľkých tenkých vrstvách (podľa potreby). Aplikačná teplota je 15 - 20 °C zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Po použití pretočte a stlačením vyprázdnite ventil.

Popis

  • rychloschnúci tmel na vyplnenie malých nerovností povrchov z dreva, kovu a hliníka
  • výborná priľnavosť a krycia schopnosť
  • ochrana pred koróziou
  • ľahko brúsiteľný za mokra i sucha (od P400)
  • farba: béžovo - žltá

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty pre opravy a ochranu karosérií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: Acetón, Butyl-acetát, Bután-1-ol .
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info