Panel používateľa

Koopmans IMPREGNEEROLIE - Impregnácia na drevo v exteriéri, bezfarebná 2,5 l

Koopmans IMPREGNEEROLIE - Impregnácia na drevo v exteriéri, bezfarebná 2,5 l

Koopmans IMPREGNEEROLIE - Priehľadná a UV odolná ochranná a dekoračná impregnácia dreva v exteriéri. bezfarebná, 2,5 l

47,55 € s DPH

Skladové číslo: 840002

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KOOPMANS

Mám otázku

Charakteristika

KOOPMANS ImpregneerOlie je priehľadná a UV odolná impregnácia na báze ľanového oleja a alkydovej živice na ochranu a dekoráciu dreva v exteriéri. Použitie na neošetrené drevo, impregnované záhradné drevené prvky,
neobrúsené zvetrané drevo, drevené prvky už ošetrené Koopmans Impregneerolie, ako základný náter alebo impregnácia pod Koompmans Impra. Vďaka jednoduchému a pohodlnému použitiu je možné natierať veľké plochy v krátkom čase. Nádherne impregnuje a chráni drevo, reguluje vlhkosť a umožňuje voľné dýchanie dreva. Ľanový olej dokonale zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. Vhodný na tvrdé aj mäkké dreviny.

Oblasť použitia

 • palubky
 • záhradná architektúra (domčeky, ploty, pergoly, altánky, mostíky... atď.)
 • záhradný nábytok
 • drevené fasádne prvky
 • exteriér

Výhody

 • jednoduchá aplikácia
 • dlhodobá ochrana
 • intenzívna impregnácia
 • šetrný k životnému prostrediu
 • reguluje vlhkosť a umožňuje voľné dýchanie dreva
 • zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva

Výdatnosť: 10 - 15 m2/ l

Lesk: polomatný

Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním podľa popisu v technickom liste.

 

Technický list technicky list

 

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

 

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: 2-Butanón-oxím (CAS 96-29-7) akobaltovú soľ kyseliny 2-etylhexánovej (CAS 68409-81-4). Môže spôsobiť alergickú reakciu.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiacu penu..

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info