Panel používateľa

BOERO METALLIC GRIT - Drsný kovový efekt, zlatý

BOERO METALLIC GRIT - Drsný kovový efekt, zlatý

BOERO METALLIC GRIT - Dekoračný interiérový náter s hrubozrnnou štruktúrou a výsledným drsným kovovým vzhľadom. zlatý, 750 ml

22,49 € s DPH

Skladové číslo: 7CN001800

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BOERO

Mám otázku

Charakteristika produktu

BOERO METALLIC GRIT

Moderný, dekoračný interiérový náter s hrubozrnnou štruktúrou a výsledným drsným kovovým vzhľadom. Farba na vodnej báze s nízkym obsahom VOC. Pomocou správnej techniky a vlastnej fantázie vytvorte jedinečný vzhľad.

Výdatnosť: 7 - 10 m2/ l na 1 vrstvu (závisí na podklade a hrúbke náteru)

Riedenie: neriediť; pripravený na použitie

Doba schnutia pri +20 °C a 65 % RV vzduchu:

  • suchý na dotyk po 1 - 2 hodinách
  • úplne suchý po 18 - 24 hodinách

Aplikácia: valček, štetec, trávové hladidlo

Čistenie náradia: hneď po použití vodou

Aplikačné video (slovenské titulky)

 

 

Boero Logo

BOERO - Bytové a fasádne farby unikátneho zloženia so 180-ročnou talianskou tradíciou.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Obsahuje: 2-metylizotiazol-3 (2H) -ón
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info