ADLER Aquawood TIG HighRes - Ochranná impregnácia dreva a drevo-hliníka, 22 L

ADLER Aquawood TIG HighRes - Bezfarebná ochranná impregnácia dreva na vodnej báze pre drevo-hliníkové okná a vchodové dvere. Pre priemyselné a remeselné využitie. 22 L
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ADLER Aquawood TIG HighRes je ochranná bezfarebná impregnácia na priame použitie na vodnej báze. Obsahuje účinné ochranné látky, ktoré veľmi dobre odolávajú účinkom UV žiarenia. Impregnácia stabilizuje lignín v dreve a chráni bezfarebné drevo-hliníkové okná z ihličnatých drevín pred zažltnutím.

  • vynikajúca ochrana dreva
  • pripravený na použitie
  • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami a proti plesniam

Aplikácia

Produkt pred použitím premiešajte. Optimálna teplota pri aplikácii je v rozmedzí 15 - 25°C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80%. Pre dosiahnutie dokonalého výsledku používajte v 3-krokovom systéme s Aquawood Intermedio a Aquawood Fensterlasur SG.

Spôsob nanášania: máčanie / polievanie

Výdatnosť na nános: 100 - 120 g/m2 (vrátane prídavku riedidla)

Oblasť použitia

  • rozmerovo stabilné drevo-hliníkové prvky v exteriéri ako napr. okná a vchodové dvere
  • interiér / exteriér

Pre podrobnejšie informácie si pozorne prečítajte technický list.

 

TECHNICKÝ LISTtechnický list

 

  ADLER

Spoločnosť vyrábajúca náterové hmoty, laky a výrobky na ochranu dreva pre stolárov, drevospracujúce firmy a výrobcov nábytku, okien, dverí a parketových podláh. Kvalita od roku 1934.

 

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

3-jód-2-propinylbutylkarbamát, 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie