Pracovné nástroje a náradie

Chcem vyčistiť a ošetriť pracovné nástroje a náradie.