ADLER Pullex Top-Lasur - tenkovrstvá lazúra na drevo

ADLER Pullex Top-Lasur - rozpúšťadlová, tenkovrstvá lazúra na drevo, nestekajúca a nekvapkajúca, pre domácich majstrov a remeselné použitie v exteriéri.
19.84 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

ADLER Pullex Top-Lasur

výborne spracovateľná rozpúšťadlová lazúra pre domácich majstrov a remeselné použitie, netvorí kvapky a nesteká. Reguluje vlhkosť, vysoko difúzna, vykazuje dobrú schopnosť penetrácie do drevného podkladu. Dlhý otvorený čas umožňuje aplikáciu natieraním. Dlhodobá ochrana voči poveternosti. Vďaka vysokému obsahu sušiny a bezaromatických lakových benzínov ako rozpúšťadiel je šetrný k životnému prostrediu, nezapácha.
Vďaka obsahu účinných biocídnych látok chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami. Odoláva UV žiareniu.

Aplikácia

Produkt pred použitím premiešať. Produkt je pripravený na použitie. Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 –25 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %. Nové diely odporúčame natrieť zo všetkých strán. Lazúrovací systém má obmedzenú odolnosť voči oderu na pochôdznych plochách, a preto je potrebné ich častejšie ošetrovať. Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.

Spôsob nanášania: štetec

Výdatnosť: cca 8 – 12 m2/l (pílené - hobľované drevo) pri 1 vrstve

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l

Farebné varianty: vŕba / smrekovec / dub / borovica / orech / palisander / gaštan / Sipo / Afzélia / Wenge / vápenná biela

Podklad

Ihličnaté a listnaté dreviny ako aj pre exteriér vhodné drevené výrobky, ako napr. masívne drevené dosky, vrstvené lamelované drevo (BSH), konštrukčné masívne drevo (KVH) atď.

Pre podrobnejšie informácie si pozorne prečítajte technický list pdf

 

Odtiene ADLER Pullex Top-Lasur

Adler Pullex Top-lasur odtiene 

 

 

ADLER

Spoločnosť vyrábajúca náterové hmoty, laky a výrobky na ochranu dreva pre stolárov, drevospracujúce firmy a výrobcov nábytku, okien, dverí a parketových podláh. Kvalita od roku 1934.

 

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.