Art RESIN Tónovací pigmentový roztok, červený, 100 ml

Art RESIN - Pigmentový roztok určený na tónovanie Art živíc. 100 ml
7.04 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Art RESIN - Tónovací pigmentový roztok

Špeciálny pigmentový roztok v základných piatich odtieňoch, ktoré je možné medzi sebou ľubovoľne miešať.
Na vytváranie farebných transparentných odliatkov.
Na báze alkoholu.

Dávkovanie: 1 – 10% hmotnostne

Balenie: 100 ml

Odtiene:

  • modrý
  • čierny
  • zelený
  • červený
  • žltý

 

 

 

 

 

 

 

Značka Art Resin - Svegal
Balenie 100 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

Obsahuje:

benzylalkohol.

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.