BARIL BariLine 2v1 PROFI - Rýchloschnúci priemyselný náter, RAL 1018, 0,7 l, pololesklý

BARIL BariLine 2v1 PROFI - Rýchloschnúci základný a vrchný (2v1) antikorózny syntetický náter na kov a drevo.
9.96 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

BARIL BariLine 2v1 PROFI Rýchloschnúci priemyselný náter

Rýchlosnúci pololesklý priemyselný antikorózny syntetický náter s obsahom fosforečnanu zinočnatého. Náter poskytuje vysokú antikoróznu ochranu ocele, zoxidovanej pozinkovanej ocele a železa v exteriéri aj interiéri (základ a vrch v jednom = 2v1). Slúži taktiež na obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov (oceľové konštrukcie, strechy, brány, stĺpy, ...).

 

Vlastnosti BARIL BariLine 2v1 PROFI Rýchloschnúci priemyselný náter

 • základ a vrch v jednom (2v1)
 • vynikajúca antikorózna ochrana
 • vysoká mechanická odolnosť
 • extrémne rýchloschnutie
 • stálofarebnosť

 

Použitie BARIL BariLine 2v1 PROFI Rýchloschnúci priemyselný náter:

 • interiér / exteriér
 • oceľ, zoxidovaná pozinkovaná oceľ
 • surové železo
 • renovácia starých náterov
 • oceľové konštrukcie, strechy, brány, stĺpy...

Aplikácia: striekaním (airless, airmix, vzduchová pištoľ), valček, štetec

Stupeň lesku: pololesk

Teoretická výdatnosť: cca 6 m2/ l (pri hrúbke suchého filmu 80 μm)

Schnutie:

 • prachosuchý po 30 min.
 • pretierateľný po 30 min. výrobkami Bariline
 • inak pretierateľný po 12 hod.

Balenie: 0,7 l / 2,5 l

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

Odtiene:

RAL 1018
RAL 1018
RAL 3020
RAL 3020
RAL 5010
RAL 5010
RAL 6002
RAL 6002
RAL 6005
RAL 6005
RAL 6018
RAL 6018
RAL 7005
RAL 7005
RAL 8003
RAL 8003
RAL 8017
RAL 8017
RAL 8023
RAL 8023
RAL 9003
RAL 9003
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9006

RAL 7016

RAL 8002 RAL 8012

Iné RAL odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie!

 

 

 

Baril logo
Baril Coatings
je inovatívnym výrobcom vysoko kvalitných priemyselných náterov a konštrukčných farieb, ktoré sú veľmi trvanlivé a vynikajú flexibilitou, priľnavosťou, jednoduchosťou aplikácie, ochranou proti korózii a chemickou i mechanickou odolnosťou.

Spoločnosť Baril Coatings minimalizuje ekologické zaťaženie prostredia a maximalizuje dodržiavanie celosvetových štandardov udržateľnosti.

Značka BARIL
Stupeň lesku pololesklý
Balenie 0,7 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé