BOERO

Talianske Boero je historickou a vynikajúcou súčasťou Boero Group, skupiny, ktorá formuluje, vyrába a distribuuje farby pre stavebníctvo a jachting na medzinárodnej úrovni. Od roku 2021 je Skupina partnerom CIN, portugalskej spoločnosti, ktorá je lídrom na iberskom trhu, čím sa potvrdila ako prvá talianska skupina v tomto sektore, a preto sa zaradila medzi hlavných globálnych hráčov v tejto kategórii.

Skupina Boero považuje udržateľnosť za primárnu hodnotu, investíciu v priebehu času do rešpektujúceho rozvoja ľudských a územných zdrojov s ohľadom na budúce generácie. Ako súčasť tejto strategickej vízie silne orientovanej na udržateľnú inováciu a sociálnu zodpovednosť sa skupina Boero vydala cestou spoločenskej zodpovednosti spoločnosti s definovaním konkrétnych krátkodobých a strednodobých cieľov.