BRUNOX 1-K-Filler, sprej 400ml

BRUNOX 1-K-Filler je plnič a adhézny náter v spreji. 400 ml
11.71 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BRUNOX 1-K-Filler, sprej 400 ml

Špeciálny základný náter, plnič a adhézny náter medzi epoxidovým základným náterom BRUNOX® epoxy a vrchným lakom.

Vlastnosti:

 • zvyšuje antikoróznu ochranu
 • vytvára základ s adhezívnymi vlastnosťami - zlepšuje mechanickú priľnavosť medzi vrstvami
 • rovnomerne sa nanáša
 • vytvára hladkú vrstvu
 • vypĺňa všetky malé priestory
 • vyhladzuje nerovnosti, čím znižuje spotrebu vrchného náteru
 • poskytuje lepšiu povrchovú úpravu a vyššiu kvalitu lesku konečnej vrstvy
 • pretierateľný vodou riediteľnými farbami, akrylovými farbami, lakmi obsahujúcimi syntetické živice a nitro-kombi lakmi

Aplikácia:

 1. Voľnú hrdzu odstáňte a obrúste.
 2. Ak ošetrovaný povrch nie je zbavený mastnoty, očistite ho iba acetónom. Nikdy nepoužívajte odstraňovač silikónu alebo celulózové riedidlo.
 3. Zvyšné častice hrdze odstráňte stlačeným vzduchom.
 4. Naneste BRUNOX® epoxy® na celý povrch. Podpovrchová hrdza je neutralizovaná a zastavená.
 5. Po cca 1 hodine sa vytvorí lesklá čierna saténová BRUNOX® epoxy® vrstva. Musí odolávať tlaku nechtom. V prípade potreby vyplňte drobné nerovnosti alebo priehlbiny.
 6. Prebrúste pomocou brúsneho papiera so zrnitosťou 400 alebo Scotchbrite so zrnitosťou 600.
 7. Očistite povrch stlačeným vzduchom.
 8. Po pretrepaní (2 - 3 min.) nateste BRUNOX® 1-K-Filler celoplošne v tenkej vrstve zo vzdialenosti cca 25 cm.
 9. Ak sú viditeľné malé vrúbky alebo porézne oblasti vyrovnajte podklad opakovaným procesom aplikácie a brúsenia.
 10. BRUNOX® 1-K-Filler je možné pretierať vodou riediteľnými, akrylovými, syntetickými a nitro-kombi farbami a lakmi.

Doba schnutia:

 • prachosuchý po 20 minútach
 • suchý na dotyk po 30 minútach
 • brúsiteľný po 2 – 4 hodinách

Objem: 400 ml

Farba: svetlosivá

 

logo
Š V A J Č I A R S K A      K V A L I T A

Značka BRUNOX
Farba/odtieň svetlosivá
Balenie 400 ml - sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón, n-Butylacetát.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé