BRUNOX Údržba a čistenie zbraní, sprej 100ml

BRUNOX Údržba a čistenie zbraní (Gun Care) - Minerálny olej na údržbu a čistenie zbraní. sprej 100 ml
8.70 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BRUNOX Údržba a čistenie zbraní, sprej (Gun Care) 100 ml

Minerálny olej na údržbu a čistenie zbraní. Je určený na starostlivosť o lovecké, športové, služobné či zberateľské zbrane. Čistí, maže a chráni všetky kovové časti. Odstraňuje vlhkosť, zvyšky prachu, olova, medi, niklu, tombaku a spoľahlivo chráni proti korózii.

Vlastnosti:

  • zaručuje najlepšie kapilárne pôsobenie
  • vytesňuje vodu a chráni pred vlhkosťou
  • chráni pred agresívnymi vplyvmi ako je kyslé ovzdušie a dymové splodiny
  • spoľahlivo chráni proti korózii
  • neutralizuje pot z rúk
  • neobsahuje žiadny silikón, teflón ani grafit
  • nepoškodzuje lak, kožu, drevo, gumu, umelé hmoty a látky
  • obsahuje 3% hnacieho plynu (CO2), to znamená 97% účinných látok
  • spĺňa prísne normy NATO, kod D7143
  • zaručené mazacie vlastnosti do - 55 °C - Bez emulgácie!

Objem: 100 ml

 

logo
Š V A J Č I A R S K A      K V A L I T A

Značka BRUNOX
Balenie 100 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H223 Horľavý aerosól. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Piktogramy:

Horľavé