CHIMIVER Oil Bee - Tvrdý voskový olej

CHIMIVER Oil Bee - Tvrdý voskový olej. Vysokoodolná zmes oleja a vosku na drevo. bezfarebný, 1 L
30.74 €
 • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHIMIVER Oil Bee - Tvrdý voskový olej

Produkt na báze prírodných olejov s pridaním včelieho vosku určený na povrchovú úpravu dreva. Dodáva drevu hodvábny a jednotný vzhľad s vynikajúcimi vodoodpudivými vlastnosťami.

Vlastnosti a použitie

 • povrch ostáva tvrdý a príjemný na dotyk
 • zachováva pôvodný odtieň dreva
 • podlahy v obchodných priestoroch, kanceláriách, domácnostiach ...atď.
 • jednoduchá údržba
 • môže sa použiť na detské hračky (EN 71-3)
 • odolný voči chemikáliám (EN 13442)
 • odolný voči slinám a potu (DIN 53160)

Výberom a kúpou OIL BEE nám pomáhate chrániť a zachraňovať včely. Chimiver za každý predaj daruje prostriedky asociácii BeeLife .

Aplikácia

 1. Pripravte drevo/podlahu štandardným brúsnym postupom, pričom proces ukončite brúsnym papierom s hrúbkou zrna 180, pre čo najväčšie zrazenie drevného vlákna.
 2. Naneste LIOS HardWax BIOIL (pri teplote 10°C až 25°C) hubkou, handričkou, priemyselným valčekom alebo leštiacim strojom s bielym padom (podložkou).
 3. Rozotierajte produkt, kým nedosiahnete jednotný povrch a neodstránite prebytočné množstvo tvrdého voskového oleja.
 4. Po 5 - 10 hodinách možete naniesť druhú vrstvu rovnakým spôsobom bez medzibrúsenia.
 5. Po vyschnutí nie je potrebné drevo / podlahu leštiť.
 6. Maximálnu odolnosť voči vode povrch dosiahne po 15 dňoch pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65%.

Náradie: hubka, handrička, valček (ideálne mohérový), leštiaci stroj s bielym padom

Stupeň lesku:

 • hodvábny lesk (G10)
 • mat (G05)

Riedenie (ak je potrebné): terpentín, riedidlo na uretánové laky na olejovej báze

Výdatnosť: cca 20 - 35 m² / 1 l (záleží od spôsobu aplikácie)

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

Aplikácia valčekom a strojom:

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Obsahuje:

Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodu.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé