CHIMIVER Velurex Dewachs - Odstraňovač vosku a čistič podláh, 1 l

Dokonale odstraňuje staré vrstvy vosku a čistí všetky druhy podláh. 1 l
13.71 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHIMIVER Velurex DEWACHS

Koncentrovaný čistiaci prostriedok a odstraňovač vosku z podláh. Odstraňuje staré vrstvy voskov z drevených podláh, gumy, vinylu, linolea.

Aplikácia

Zrieďte 6 vrchnákov v 1 l teplej vody. Pretrite podlahu a nechajte pôsobiť po dobu 5 minút. Pri drevených podlahách sa odporúča produkt otestovať na malej ploche, aby ste sa uistili, že aplikáciou prostriedku nepoškodíte lak. Stálofarebnosť vinylových podláh musí byť testovaná tiež. V prípade pochybností, narieďte nové množstvo produktu a nechajte ho pôsobiť kratšiu dobu. Nečistoty odstráňte tvrdou kefou alebo strojom na čistenie podláh. Následne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Počas používania produktu sa odporúča nosiť ochranné rukavice a vetrať miestnosť.

Popis

  • odstraňuje vosk a čistí podlahy
  • pre všetky druhy podláh

 

 TECHNICKÝ LISTTechnický List PDF

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Dráždivé