CHIMIVER Velurex Polish WT - Vosk na údržbu podláh, 1 l

Vosková emulzia na vodnej báze vyvinutá na údržbu rôznych typov podláh. 1 l
8.67 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHIMIVER Velurex POLISH WT

Vosková emulzia na vodnej báze. Je vyvinutý na údržbu lakovaných drevených podláh, gumových podláh, vinylových podláh, linolea, mramoru, živíc atď. (Nie je vhodný na údržbu olejovaných drevených podláh alebo neabsorbujúcich stavebných materiálov). Výrobok dáva podlahe protišmykové a antistatické vlastnosti. Obnovuje, vyživuje a zanecháva príjemnú vôňu v okolí.

Aplikácia

Rozrieďte 3 vrchnáky v 1 l vody. Naneste rovnomerne mäkkou tkaninou a počkajte, kým úplne uschne (20 - 30 minút). Povrch potom vyleštite mäkkou handričkou alebo vhodným vybavením. Odporúča sa používať raz alebo dvakrát mesačne.

Popis

  • ideálna údržba podláh
  • vyživuje a obnovuje

 

Technický list Technický list

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Dráždivé