DULUX Acryl MATT - Akrylátová interiérová farba, biely, 3 l

Dulux Acryl MATT je akrylátová farba vysokej kvality určená pre dekoračné a ochranné nátery stien a stropov v interiéri. matná
12.92 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Dulux Acryl MATT

Matná, žiarivo biela, akrylátová emulzná farba určená k dekoratívnym a ochranným náterom stien a stropov v interiéri. Je vyrobená z kvalitných surovín s optimalizovaným obsahom pigmentov. Zaručuje veľmi dobré krytie a dlhú životnosť odtieňa. Náter je odolný proti oteru, a mikroporézna štruktúra umožňuje dýchanie stien.

Vlastnosti:

 • do interiéru
 • výborná krycia schopnosť
 • extrémna paropriepustnosť
 • odolná voči oteru
 • neodkvapkáva
 • jednoduchá aplikácia
 • vysoká miera belosti

Výdatnosť: cca 10 - 14 m2 / l (pri 1 vrstve)

Balenie: 3 l / 10 l / 19 l

Stupeň lesku: matný

Odtieň: biely (Iné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie.)

Použitie:

 • cementové a vápennocementové omietky
 • sadrové podklady
 • sadrokartónové dosky
 • papierové a sklovláknité tapety

Aplikácia:

 1. Pred použitím produkt dokonale premiešajte. Produkt je pripravený na použitie.
 2. Podklad musí byť riadne pripravený (čistý, suchý a dobre vytvrdený).
 3. Aplikujte štetcom, valčekom, striekacou pištoľou.
 4. Farbu aplikujte v 2 vrstvách. Ďalšiu vrstvu možno aplikovať po 4 hodinách.
 5. Náradie umyte hneď po práci vodou.
 6. Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.
 7. Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách.

 

Pred aplikáciou si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

Opis produktu:

 

 

logo Dulux

Značka Dulux
Balenie 3 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Obsahuje:

reakčnú zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2- metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.