Dulux Classic WHITE - Akrylátová interiérová farba

Dulux Classic White je matná, žiarivo biela, akrylátová emulzná farba na steny a stropy v interiéri. matná
10.44 €
 • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Dulux Classic WHITE

Dulux Classic White je matná, žiarivo biela, akrylátová emulzná farba určená na dekoratívne a ochranné nátery stien a stropov v interiéri. Zaručuje veľmi dobré krytie a dlhú životnosť odtieňa. Mikroporézna štruktúra náteru umožňuje dýchanie stien.

Vlastnosti:

 • do interiéru
 • odolná voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach.
 • nie je vhodná na natieranie vyhrievaných plôch, napr. kúrenia
 • ľahko roztierateľná
 • dobre krycia aj pri nízkej spotrebe
 • tixotropná štruktúra spôsobuje, že farba neodkvapkáva
 • paropriepustná
 • výborný pomer kvality a ceny

Výdatnosť: až 14 m2 / l

Balenie: 3 l / 5 l / 10 l

Stupeň lesku: matný

Odtieň: biely

Použitie:

 • cementové a vápennocementové omietky
 • sadrové podklady
 • sadrokartónové dosky
 • papierové a sklovláknité tapety

Aplikácia:

 1. Pred použitím produkt dokonale premiešajte. Produkt je pripravený na použitie.
 2. Podklad musí byť riadne pripravený (čistý, suchý a dobre vytvrdený).
 3. Aplikujte štetcom (ideálne syntetický vlas), valčekom, striekacou pištoľou.
 4. Farbu aplikujte v 2 vrstvách. Ďalšiu vrstvu možno aplikovať po 2 hodinách.
 5. Náradie umyte hneď po práci vodou.
 6. Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.
 7. Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách.

 

Pred aplikáciou si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

Opis produktu:

 

 

 

logo Dulux

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Obsahuje:

reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl- 2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.