DULUX EasyCare - odolná umývateľná farba, biely mrak, 2,5 l, matný

Dulux EASYCARE je matná, vysoko umývateľná, odolná maliarska farba novej generácie s hydrofóbnymi vlastnosťami na steny a stropy v interiéri.
24.05 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Dulux EASYCARE odolná maliarska farba

Prémiová matná, vysoko umývateľná, odolná maliarska farba novej generácie s hydrofóbnymi vlastnosťami na steny a stropy v interiéri. Veľmi dobrá do extrémne namáhaných priestorov alebo tam, kde náter vyžaduje časté umývanie.

Vlastnosti:

 • odpudzuje vodu a nečistoty
 • extrémna umývateľnosť a oteruodolnosť
 • vysoká výdatnosť
 • skvelé krytie
 • chráni povrch pred absorbovaním akejkoľvek tekutiny a tým zamedzuje tvorbe škvŕn
 • hydrofóbna technológia spôsobuje, že sa tekuté nečistoty na povrchu vyzrážajú do malých kvapôčok, ktoré ľahko skĺznu po povrchu dole
 • kvapôčky nečistôt je možné ľahko utrieť papierovou kuchynskou utierkou, navlhčenou handričkou, alebo hubkou
 • náter zostáva bez poškodenia a škvŕn aj po niekoľkonásobnom umývaní
 • 10x odolnejšia než bežné emulzné farby
 • spĺňa najprísnejšie limity normy EN 13300: 2001 pre oter za mokra - trieda oteru I.*
 • atest na použitie v zdravotníctve (odolnosť proti chemikáliám podľa ČSN EN ISO 2812-1)

Použitie:

 • interiér
 • zdravotnícke priestory
 • omietky (cementové, vápenocementové)
 • sadrové podklady, sadrokartónové dosky
 • papierové a sklovlákenné tapety

Výdatnosť: max. 16 m2 / l (pri jednej vrstve náteru na hladkom, rovnom a správnym spôsobom pripravenom povrchu)

Balenie:

 • vzorka 30 ml
 • 2,5 l
 • 6,5 kg (4,8 l)

TECHNICKÝ LIST pdf

 

Aplikácia Dulux EASYCARE maliarska farba

 1. Pred aplikáciou základu dôkladne pripravte povrch (pozri Technický list).
 2. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte, nerieďte.
 3. Nanášajte štetcom (ideálne syntetické vlákno) alebo valčekom (dĺžka vlasu 10 - 18 mm).
 4. Nanášajte 2 vrstvy s odstupom 2 hodín medzi jednotlivými nátermi.
 5. Ideálne použitie je pri teplote vyššej ako 10 - 28°C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 80%.
 6. Po skončení práce umyte použité nástroje vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca a valčeka čo najviac farby.
 7. V prípade intenzívnych farieb nemožno vykonávať lokálne zmeny po zaschnutí náteru, ale je potrebné premaľovať celú stenu.

 

Odtiene: biely mrak (skladom) ostatné odtiene na objednávku

biely mrak platina strieborná baňa stmievanie anglická hmla
biely mrak platina strieborná baňa stmievanie anglická hmla
alabaster smotanová zmrzlina prevažne zamračené majstrovské plátno súmrak
alabaster smotanová zmrzlina prevažne zamračené majstrovské plátno súmrak
dotyk zimy popolavá sivá sivá holubica kovovo šedivá grafit
dotyk zimy popolavá sivá sivá holubica kovovo šedivá grafit
piesočná búrka béžový kabát kávová sušienka tvrdý orech čokoládová torta
piesočná búrka béžový kabát kávová sušienka tvrdý orech čokoládová torta
lahodný likér pohár šampanského lahodná krémová piškótová torta matný púder
lahodný likér pohár šampanského lahodná krémová piškótová torta matný púder
sladký med slnečná žiara zlatá medaila marhuľový kompót mechanický pomaranč
sladký med slnečná žiara zlatá medaila marhuľový kompót mechanický pomaranč
koralový útes vodný melón červená Karkulka Ruženka kytica ruží
koralový útes vodný melón červená Karkulka Ruženka kytica ruží
vôňa vresu orgován záhon fialiek granátové jablko priezračný oceán
vôňa vresu orgován záhon fialiek granátové jablko priezračný oceán
nebeská modrá tyrkysová kaki pistáciový oriešok kúzlo prírody
nebeská modrá tyrkysová kaki pistáciový oriešok kúzlo prírody

 

 

 

 

logo Dulux 

Značka Dulux
Stupeň lesku matný
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H301 Toxický po požití. H302 Škodlivý po požití. H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H331 Toxický pri vdýchnutí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

1,2-benzizotiazolín-3-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3- ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.