Dulux Multi FILLER - Univerzálny tmel

Dulux Multi FILLER je univerzálny tmel s jemnou krémovou konzistenciou na všestranné použitie. 330 g
4.24 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Dulux MULTI FILLER - Univerzálny tmel

Univerzálny tmel s jemnou krémovou konzistenciou na všestranné použitie. Jeho špeciálne spojivá zaisťujú vynikajúcu priľnavosť a trvalú výplň, ktorá sa nezmršťuje ani nepraská. Po zaschnutí vytvára hladký a rovný povrch, ktorý je možné prebrúsiť alebo rovno natrieť akýmkoľvek náterom na vodnej báze.

Vlastnosti:

 • hĺbka škáry až 10 mm
 • rýchloschnúci
 • skvelá priľnavosť
 • nezmršťuje sa
 • nepraská
 • možno ho vŕtať

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • omietka (cementové, vápenocementové)
 • murivo
 • betón
 • tehly
 • sadrokartón

Balenie: 330 g

Odtieň: biely

Aplikácia:

 1. Prasklinu dôkladne očistite - zbavte všetkých drobivých častí a prachu.
 2. Okolitá teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí 10 - 28 °C. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80%.
 3. Nerieďte.
 4. Naneste tmel v maximálnej sile vrstvy 10 mm.
 5. Povrch upravte špachtľou, prípadne štetcom a nechajte zaschnúť.
 6. Pred konečnou povrchovou úpravou (maľovanie) tmel ľahko prebrúste.
 7. V prípade hlbšej praskliny postup opakujte.
 8. Po skončení natierania odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom ich umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty.

 

 

 

 

logo Dulux

Značka Dulux
Balenie 330 g

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.