DULUX Rapidry Satin Matt, biela saténová, 0,7 l

Vodou riediteľný univerzálny náter superprémiovej kvality so saténovo matným vzhľadom na drevené a kovové povrchy v interiéri a exteriéri.
11.87 €
  • Veľkosť balenia:
  • Odtieň:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Vodou riediteľný univerzálny náter superprémiovej kvality so saténovo matným vzhľadom na drevené a kovové povrchy v interiéri a exteriéri.

saténovo matný vzhľad

Použitie:
interiér aj exteriér

Vhodný na vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy, obzvlášť vhodný na okná, dvere, kovové konštrukcie a ďalšie povrchy ošetrené základnou farbou.

Vlastnosti:
Rýchloschnúci / pružný / nezapácha / vysoká krycia schopnosť a odolnosť náteru / odolnosť voči teplotám do 90 °C (aj na vykurovacie telesá) / perfektný rozliv.
Schnutie: 6 hodín
Teoretická výdatnosť: až 14 m2/l
Počet vrstiev: 2
Aplikácia: valčekom, štetcom, alebo striekanie technológiou airless (vysokotlaké bezvzduchové striekanie)
Čistenie náradia a riedenie: Vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca a valčeka čo najviac farby. Neriedi sa.
Balenie: 0,7 l, 2,5 l, 4,5 l
Odtiene: viac ako 11 000 odtieňov (CP4, Colour Futures, RAL, NCS a iné)

Značka Dulux
Balenie 0,7 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Obsahuje:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4- izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.