DULUX Vinyl Matt - Prémiová farba na steny

Dulux Vinyl Matt je prémiová biela vinylová disperzná farba na nátery stien a stropov v interiéri. matná 10 l
16.22 €
 • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Dulux VINYL Matt

Vinylová disperzná maliarska farba prémiovej kvality určená na nátery stien a stropov v interiéri. Vyniká svojou dokonalou krycou schopnosťou, aplikačnými vlastnosťami, vysokou odolnosťou voči oteru a umývateľnosťou. Hlavne na profesionálne použitie.

Vlastnosti:

 • plná umývateľnosť
 • vysoká odolnosť voči oteru
 • skvelá krycia schopnosť
 • extrémna výdatnosť
 • paropriepustnosť
 • vynikajúca na striekanie airless

Výdatnosť: až 18 m2 / l

Balenie: 10 l

Odtieň: biely (Pure Briliant White)

Iné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie.

Použitie:

 • cementové a vápennocementové omietky
 • sadrové podklady
 • sadrokartónové dosky
 • papierové a sklovláknité tapety
 • betón
 • drevotrieska

Aplikácia:

 1. Pred použitím produkt dokonale premiešajte.
 2. Podklad musí byť riadne pripravený (čistý, suchý a dobre vytvrdený).
 3. Aplikujte štetcom (ideálne syntetický vlas), valčekom, striekacou pištoľou.
 4. Farbu aplikujte v 1 - 2 vrstvách.
 5. Náradie umyte hneď po práci vodou.
 6. Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.
 7. Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno aplikovať po 4 hodinách.

Pred aplikáciou si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

Opis produktu:

 

 

 

logo Dulux

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Obsahuje:

reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón (ES č.247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (ES č. 220-239-6) (3:1) Môže vyvolať alergickú reakciu.))

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.