ETERNAL na kovy, kováčska tmavosivá - 454, 0,7 kg, hodvábne matný

ETERNAL na kovy - Farba určená na základné a vrchné nátery všetkých druhov kovových podkladov. 0,7 kg
10.98 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ETERNAL na kovy

Vodou riediteľná, hodvábne matná, samozákladová náterová hmota na báze disperzie modifikovanej akrylátovej živice, špeciálnych antikoróznych pigmentov, plnív a aditív upravujúcich jej vlastnosti.
Farba je určená na priame použitie.

Vlastnosti:

 • vysoká priľnavosť (vrátane zinku, titan-zinku, ľahkých kovov a antikoróznej ocele)
 • zvýšenou ochranou proti korózii
 • vysoká odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom

Použitie a podklad:

 • základný / vrchný náter
 • kovové konštrukcie, stožiare
 • vonkajší povrch nádrží, potrubí
 • ploty, zábradlia
 • plechová krytina
 • oceľ, liatina, zinok, antikorózna oceľ
 • hliník, meď, mosadz

Farebný odtieň:

454 kováčska tmavosivá

454 kováčska tmavosivá

460 kováčska čierna

460 kováčska čierna

Stupeň lesku: hodvábne matný

Výdatnosť: 5,5 - 8 m² / 1 kg (1 vrstva)

Balenie: 0,7 kg

Aplikácia:

 1. štetec, valček, striekacia pištoľ
 2. Dokonale odmastite povrch (Viac informácií TU.)
 3. Teplota podkladu a prostredia musí byť najmenej 10 °C.
 4. Nanášajte v 1 - 3 vrstvách s prestávkou medzi nátermi min. 4 hodiny (pri 20 °C) tak, aby celková spotreba bola 0,30-0,35 kg / m².

Podrobnejšie informácie nájdete v TECHNICKOM LISTE (cz). pdf

 

 

 

logo Eternal

Značka ETERNAL
Stupeň lesku hodvábne matný
Balenie 0,7 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

fosforečnan zinočnatý. Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol [ES: 204-809-1] a reakčnú zmes: CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.