Herboflex Finish DU1 12,5L

Herbol HERBOFLEX-FINISH je fasádny náter na vlasové trhliny.
25.19 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Herbol HERBOFLEX-FINISH je vodou riediteľný fasádny náter na vlasové trhliny.

  • matný
  • vysoko elastický
  • stredne priedušný pre vodnú paru (sd = 0,97 m)
  • poskytuje spoľahlivú ochranu proti poveternostným podmienkam a vplyvom životného prostredia
  • vytvára ochranný film proti riasam a plesniam

Výdatnosť:

  • cca 5 m2/l na 1 náter na hladké povrchy
  • cca 2,5 m2/l na 1 náter na hrubé, drsné povrchy

Farba: biela (iné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie)

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality. Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

Značka Herbol
Balenie 12,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, octhilinone a reakčnú zmes 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)- on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on v pomere 3 : 1. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.