HERBOL Bläueshutzgrund LH - Ochranná impregnácia, 0,75 l, matný

Akcia
Rýchloschnúci impregnačný prípravok proti modraniu (hubám) na surové listnaté alebo ihličnaté drevo v exteriéri.
16.96 €
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Herbol Bläueschutzgrund LH

Rýchloschnúci impregnačný prípravok na ochranu surového listnatého alebo ihličnatého dreva v exteriéri (bez kontaktu so zeminou podľa EN335-1). Chráni drevo pred škodcami, hubami, modraním. Tento prípravok a drevo ním ošetrené sa nesmie dostať do vodných tokov.

Použite na: 

 • exteriér
 • surové listnaté a ihličnaté drevo
 • okná a vchodové dvere (nepovažujú za vnútorné prostredie)
 • málo trvanlivé drevo
 • drevoobsahujúce viac než 5% sukov

Nepoužívajte na:

 • interiér
 • drevo v kontakte s potravinami a krmivom
 • včelie úle
 • drevo v kontakte s vodným tokom

Výdatnosť: cca 5 - 6 m2/l (1 vrstva)

Farebný odtieň: bezfarebný

Aplikačné náradie: štetec

TECHNICKÝ LIST pdf

 

HERBOL BLÄEUESCHUTZGRUND LH Biocídny prípravok určený na ochranu dreva
Číslo autorizácie: SK18-MRS-011-01-004
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".

Účinná látka: obsahuje 7,0 g/kg; 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC) CAS: 55406-53-6.

 

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality.
Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

 

 

Značka Herbol
Stupeň lesku matný
Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

3-jód-2-propynyl butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.