HERBOL SILIKAT FIXATIV - Silikátová penetrácia, 10 l

Herbol SILIKAT FIXATIV je penetračný prostriedok na silikátovej báze. 10 l
12.06 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Herbol SILIKAT FIXATIV je penetračný prípravok na silikátovej báze. Je bez rozpúšťadiel, vodouriediteľný, vhodný na zjednotenie nasiakavosti poréznych a ľahko spieskovatelých omietok alebo starých skriedovatených minerálnych náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Je tiež vhodný ako riedidlo na dosiahnutie vhodnej konzistencie silikátovej fasády a interiérových farieb.

Výdatnosť: 5 - 10 m2/l na 1 náter

Balenie: 10 l

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality. Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

Značka Herbol
Balenie 10 L

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.