KOOPMANS Cover Line XT - Farebná lazúra na drevo v exteriéri, 1 l, škoricovohnedá, 1 l

Výpredaj
Odolná, impregnujúca lazúra určená ako ochranný náter na drevo v exteriéroch. 1l
11.90 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika

KOOPMANS Cover Line XT

Impregnujúca laková lazúra je určená ako ochranný náter na drevo v exteriéroch. Vytvára trvalý film, ktorý je výrazne odolný voči akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Kombinácia modifikovaných alkyduretánových živíc hĺbkovo konzervuje drevo. Ideálna ako ochranný náter záhradnej architektúry, záhradného nábytku, drevených fasádových prvkov ako aj drevených okien a dverí.

Oblasť použitia

 • záhradná architektúra (záhradné domčeky, ploty, pergoly, altánky, mostíky atď.)
 • záhradný nábytok
 • drevené fasádne prvky
 • okná, dvere
 • exteriér

Výhody

 • ochrana dreva až 6 rokov
 • neolupuje sa
 • ľahká aplikácia
 • vysoká priľnavosť k drevu
 • reguluje vlhkosť dreva
 • veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
 • zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
 • poskytuje vysokú ochranu proti biodegradácii

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l (závisí to výrazne od druhu a typu dreva a spôsobu aplikácie)

Stupeň lesku: matný

Aplikácia

Povrch musí byť čistý, odmastený a suchý. Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu. Na drevo, ktoré bolo ošetrené základným technickým impregnačným prípravkom, naneste dve vrstvy výrobku. Pred nanesením ďalších vrstiev výrobku odporúčame prebrúsiť povrch kvôli jeho lepšej priľnavosti. Medzi jednotlivými nátermi ponechajte impregnované prvky schnúť 12 až 24 hodín.

Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.

Pred použitím si prečítajte technický list.

 Technický list pdf

 

Odtiene:

tmava cokolada

 

sivy grafit

tmavá čokoláda

grafitovošedý

škoricovohnedá

 

 biela

škoricovohnedý

biely

 

 

 

 

 

 

logo

 Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Značka Koopmans
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé