Koopmans HOUTOLIE - Terasový olej, 2,5 l, matný

Koopmans HOUTOLIE Terasový olej - Impregnačný náter z prírodného ľanového oleja, bezfarebný
49.44 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika

KOOPMANS Houtolie Terasový olej (Houtolie Impregnačný olej na drevo - starý názov)

Impregnačný náter z prírodného ľanového oleja vhodný na severské i exotické dreviny. Vytvára vodoodolný efekt, reguluje vlhkosť dreva, umožňuje vytvoriť hodvábny povrch, hladký na dotyk.
Transparentný bezfarebný odtieň odporúčame skôr na použitie v interiéri.

Všetky odtiene produktu chránia drevo pred poveternostnými vplyvmi (slnko, vlhkosť, zrážky) a UV žiarením.

Oblasť použitia

 • interiér / exteriér
 • terasové dosky
 • záhradná architektúra (domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky, a pod.)
 • záhradný nábytok
 • drevené fasádne prvky a pod.
 • na severské i exotické dreviny

Výhody

 • dlhodobá ochrana
 • intenzívna impregnácia
 • jednoduchá aplikácia
 • šetrný k životnému prostrediu
 • odolný voči extrémnym poveternostným podmienkam
 • zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
 • obnova náteru bez brúsenia

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l

Stupeň lesku: matný

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtiene:

bezfarebný +

Houtolie 101 borovica limba Houtolie stredomorská borovica Houtolie 103 ázijský céder
101 borovica limba 102 stredomorská borovica 103 ázijský céder
Houtolie 104 kráľovský dub Houtolie 105 africká hruška Houtolie 106 brazílsky orech
104 kráľovský dub

105 africká hruška

106 brazílsky orech

Houtolie 107 zlatý gaštan Houtolie 108 argentínsky palisander Houtolie 109 manuka med

107 zlatý gaštan

108 argentínsky
palisander

109 manuka med

Houtolie 111 prírodný teak Houtolie 112 portugalský dub Houtolie 010 alpská biela

111 prírodný teak

112 portugalský dub

010 alpská biela

Hotolie 040 chorvátska sivá Houtolie 229 sibírsky grafit

040 chorvátska sivá

229 sibírsky grafit

Aplikácia

Houtolie dobre premiešajte. Na pripravený povrch pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty... Naneste štetcom v jednej alebo dvoch vrstvách. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je potrebné nechať predchádzajúcu vrstvu schnúť 4 – 6 hod. Náter je suchý po 24 hod. Pred použitím si prečítajte technický list.

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Značka Koopmans
Stupeň lesku matný
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické < 2 % (EC 918-481-9). Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické < 2 % (EC 918-481-9).

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie