KOOPMANS Impra - Exteriérový olejový náter PREMIUM, 102 farebný 2,5l - TOTAL Výpredaj

TOTAL výpredaj
Koopmans IMPRA Exteriérový olejový náter PREMIUM, 102 borovica stredomorská 2,5 l - TOTAL Výpredaj - pokrivená, špinavá plechovka
22.13 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Dôvod výpredaja: pokrivená, oliata plechovka
Počet kusov vo výpredaji:
1

Produkty v TOTÁLNOM Výpredaji síce možno nevyzerajú lákavo - pokrivené, odlepené, pošpinené... - alebo sú u nás ubytované už nejaký ten čas - končiaca spotreba -, ale kvalita samotného produktu sa nijako nezmenšila.
Každý produkt bol skontrolovaný naším špecialistom a teší sa už na cestu k vám.
Produkty sa predávajú v obmedzenom množstve (väčšinou 1 ks), ktorý bude vždy uvedený pri produkte.

Tak neváhajte a nekupujte podľa obalu, ale dajte na vnútornú krásu! :D

Charakteristika

KOOPMANS Impra Exteriérový olejový náter PREMIUM, farebný

Impregnačný náter z triedy PREMIUM na báze alkydových živích obohatený o ľanový olej. Ideálny na impregnáciu záhradného nábytku (ploty, pergoly, altánky a pod.). Chráni záhradný nábytok a drevené fasádne prvky. Drevo v exteriéri chráni pred poveternostnými vplyvmi a vytvára vynikajúci vodoodolný povrch. Modifikované alkydové živice trvale chránia drevo, poskytujú ochranu až 6 rokov. Nádherne zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.

Oblasť použitia

 • exteriér
 • záhradná architektúra (záhradné domčeky, ploty, pergoly, altánky, mostíky atď.)
 • záhradný nábytok
 • drevené fasádne prvky
 • smrekovcová terasová doska

Výhody

 • ochrana dreva až 6 rokov (závisí od vplyvu poveternosti)
 • pigmentácia dodáva zároveň určitý stupeň UV ochrany
 • neolupuje sa
 • jednoduché použitie
 • vysoká priľnavosť k drevu
 • reguluje vlhkosť dreva
 • odoláva extrémnym poveternostným vplyvom
 • zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
 • poskytuje vysokú ochranu proti biodegradácii
 • šetrný k životnému prostrediu

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l (závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku)

Stupeň lesku: pololesklý

Balenie: 2,5 l

Aplikácia

 1. Pred spracovaním produkt dobre premiešajte a skontrolujte jeho odtieň.
 2. Drevo musí byť suché, zbavené prachu a mastnoty.
 3. Povrch tlakovo impregnovaného dreva je nutné prebrúsiť.
 4. Aplikujte štetcom, valčekom, ponorom.
 5. Impregnované drevo ošetrite dvomi vrstvami produktu Impra.
 6. Drevo nekonzervované, surové, ošetrite dvoma alebo troma vrstvami Impra v závislosti od nasiakavosti.
 7. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je potrebné nechať schnúť po dobu cca 24 hod.
 8. Rekonštrukčný náter vykonávajte po očistení nanesením jednej vrstvy výrobku Impra.

Odtiene (transparentné):

102

102 stredomorská borovica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST pdf

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 

 

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické < 2 % (EC 918-481-9).

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie