KOOPMANS Impra - Exteriérový olejový náter PREMIUM, bezfarebný UV, 2,5 l

Impregnačný olejový náter na ochranu dreva v exteriéri z triedy PREMIUM.
34.05 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika

KOOPMANS Impra - Exteriérový olejový náter PREMIUM

Impregnačný náter z triedy PREMIUM na báze alkydových živích obohatený o ľanový olej. Ideálny na impregnáciu záhradného nábytku (ploty, pergoly, altánky a pod.). Chráni záhradný nábytok a drevené fasádne prvky. Drevo v exteriéri chráni pred poveternostnými vplyvmi a vytvára vynikajúci vodoodolný povrch. Modifikované alkydové živice trvale chránia drevo, poskytujú ochranu až 6 rokov. Nádherne zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.

Oblasť použitia

 • exteriér
 • záhradná architektúra (záhradné domčeky, ploty, pergoly, altánky, mostíky atď.)
 • záhradný nábytok
 • drevené fasádne prvky
 • smrekovcová terasová doska

Výhody

 • ochrana dreva až 6 rokov (závisí od vplyvu poveternosti)
 • UV filter
 • neolupuje sa
 • jednoduché použitie
 • vysoká priľnavosť k drevu
 • reguluje vlhkosť dreva
 • odoláva extrémnym poveternostným vplyvom
 • zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
 • poskytuje vysokú ochranu proti biodegradácii
 • šetrný k životnému prostrediu

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l (závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku)

Stupeň lesku: pololesklý

Balenie: 2,5 l

Odtiene:

 bezfarebný +

Impra 101 borovica limba 102 stredomorská borovica Impra 103 ázijský céder
101 borovica limba 102 stredomorská borovica 103 ázijský céder
Impra 104 kráľovský dub Impra 105 africká hruška Impra 106 brazílsky orech
104 kráľovský dub

105 africká hruška

106 brazílsky orech

Impra 107 zlatý gaštan Impra 108 argentínsky palisander Impra 109 manuka med

107 zlatý gaštan

108 argentínsky
palisander

109 manuka med

Impra 111 prírodný teak Impra 112 portugalský dub Impra bielená borovica

111 prírodný teak

112 portugalský dub

bielená borovica

Impra 228 sivý topoľ Imora 229 sibírsky grafit

228 sivý topoľ

229 sibírsky grafit

 

Aplikácia

 1. Drevo musí byť suché, zbavené prachu a mastnoty.
 2. Povrch tlakovo impregnovaného dreva je nutné prebrúsiť.
 3. Aplikujte štetcom, valčekom, ponorom.
 4. Impregnované drevo ošetrite dvomi vrstvami produktu Impra.
 5. Drevo nekonzervované, surové, ošetrite dvoma alebo troma vrstvami Impra v závislosti od nasiakavosti.
 6. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je potrebné nechať schnúť po dobu cca 24 hod.
 7. Rekonštrukčný náter vykonávajte po očistení nanesením jednej vrstvy výrobku Impra. 

TECHNICKÝ LIST pdf

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Značka Koopmans
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické < 2 % (EC 918-481-9). Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické < 2 % (EC 918-481-9).

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie