LACQ Natuleum - Ochrana dreva v exteriéri 1 l

Ochrana dreva v exteriéri vyrobená z prírodných voskov, živíc a olejov. balenie 1 l
18.77 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

LACQ Natuleum

Remeselný produkt vyrobený z prírodných voskov, živíc a olejov. Poskytuje vynikajúcu ochranu vášho exteriérového dreva. Lacq Natuleum zostáva dlho pružný, veľmi dobre preniká do väčšiny druhov dreva a dáva drevu vynikajúcu odolnosť proti vlhkosti. Pretože neobsahuje prchavé rozpúšťadlá, nedochádza k žiadnym stratám odparovaním a je možné spracovávať 100% produktu.

Vlastnosti:

 • vodoodpudivý
 • prírodný produkt
 • vysoký obsah sušiny
 • zabraňuje hnilobe zvnútra
 • ideálna náhrada za karbolíneum (konzervant z uhoľného dechtu)
 • nepraská a neolupuje sa (elastický aj po rokoch)

Použitie na:

 • ploty
 • kôlne, šopy, verandy
 • vonkajší drevený obklad
 • záhradný nábytok
 • vrstvu karbolínea
 • vrstvu uhoľného dechtu
 • iné vonkajšie drevené komponenty

Aplikácia:

 1. Podklad musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte uvoľnené časti.
 2. Dobre premiešajte. Nikdy nerieďte! Pred použitím nechajte v izbovej teplote.
 3. Nanášajte pomocou plochého štetca.
 4. Druhý náter je možné nanášať až po úplnom zaschnutí. Na neošetrené drevo odporúčame naniesť tri vrstvy.
 5. Schne pomaly, najmä v chladnom počasí. Čas schnutia závisí od environmentálnych faktorov. (24 - 48 hodín)

Výdatnosť: cca 6 m² / 1 l (závisí od stavu povrchu a nasiakavosti dreva)

Balenie: 1 l

Farba: tmavohnedá až čierna

Čistenie náradia: terpentínom

Aplikačné video (ENG)

 

 

 

logo
LACQ - Holandský výrobca náterov na drevo. Heslo „Túžba po remesle, tradícii a kvalite z minulosti“ ukazuje jasný smer, ktorým sa tento výrobca vydal: oleje, živice a vosky TOP kvality v kombinácii s tradičnými postupmi a skúsenosťami.

Značka Lacq
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H360F Môže poškodiť plodnosť.

Obsahuje:

prírodnú živicu (kolofóniu).Kobaltium-bis(2-etylhexanoát) CAS:136-52-7

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Dráždivé