LEINOS Countertop Oil 280 - Olej na kuchynské dosky 2,5 l

Olej určený na impregnáciu povrchov kuchynských pracovných dosiek, nábytku a detských hračiek z dreva. bezfarebný
62.04 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

LEINOS Countertop Oil 280 - Olej na pracovné dosky

Správna starostlivosť o vašu pracovnú kuchynskú dosku !

Olejované pracovné kuchynské dosky si z dôvodu používania veľkého množstva tekutín a chemických látok vyžadujú pravidelnú údržbu. Olej na pracovné kuchynské dosky je špeciálne prispôsobený požiadavkám v kuchyni. Tiež je vhodný na nábytok a detské hračky z dreva.

LEINOS je členom medzinárodného združenia výrobcov prírodných stavebných materiálov.  invena


Vlastnosti a technické parametre:

 • veľmi dobrá odolnosť voči škvrnám (káva, červené víno, ovocné šťavy atď.)
 • Spĺňa normy DIN 68861 časť 1 b (nábytkové povrchy) a DIN EN 71.3 (povrchy detských hračiek).
 • vsakuje veľmi dobre do dreva
 • je difúzny
 • antistatický
 • oživuje a zvýrazňuje prírodnú štruktúru a odtieň ošetrovaného dreva

Farba: bezfarebný

Výdatnosť: 20 - 50 m² / 1 l (v závislosti od stavu a nasiakavosti povrchu)

Balenie: 2,5 l

Aplikácia:

 • Podklad musí byť savý, suchý (s vlhkosťou pod 14 %), pevný, čistý, bez prachu, mastnoty, živice. Konečné brúsenie urobte najmenej P240.
 • Produkt je pripravený priamo na použitie.
 • Naneste valčekom alebo štetcom 1 – 3 tenké vrstvy pri teplote nad 15 °C. Nižšie teploty predlžujú dobu schnutia.

  A. SAVÝ PODKLAD BEZ NÁTERU:
 1. 20 – 30 minút po nanesení oleja odstráňte olej z miest kde zostal na povrchu a nevsiakol. Naopak veľmi savé miesta môžete ešte raz pretrieť. Potom celý povrch vyleštite do sucha handričkou.
 2. Nasledujúci deň naneste ďalšiu tenkú vrstvu podľa postupu v bode 1.
 3. Ak je podklad stále savý, môžete naniesť aj tretiu vrstvu.
  Pozor: Na povrchu nesmie po zaschnutí zostať žiadny olejový film!

  B. RENOVAČNÝ NÁTER

  Pri údržbe a osviežení pracovných dosiek postupujte podobne ako v bode A. Opotrebované, zošednuté plochy prebrúste jemným brúsnym papierom (P240) a znova pretrite olejom. Veľmi zaťažované plochy pretrite olejom raz mesačne.
 • Doba schnutia prvej vrstvy je 12 – 24 hodín pri 20 °C a RV 50 – 55 %.
  Úplné vytvrdnutie je dosiahnuté po 7 – 10 dňoch.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do vody, alebo uzavrite do plechovej nádoby s vekom.

 

 

 

logo
Čistá príroda - zdravé prostredie - prirodzenosť

Značka LEINOS
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.