MASTON Polystyrene Primer - Základ na polystyrén, sprej 400 ml

Základ na polystyrén, sprej 400 ml
10.25 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

MASTON Polystyrene Primer - Základ na polystyrén, sprej

Poskytuje dokonalú ochranu a základný náter pre všetky materiály z polystyrénu pred ich finálnou farebnou úpravou. Vytvára na povrchu ochrannú vrstvu čím eliminuje prenikanie rozpúšťadiel. Taktiež vyrovnáva drsný povrch vyplnením nerovnomernej štruktúry polystyrénu. 

Vlastnosti:

  • chráni pred prenikaním rozpúšťadiel = rozleptaním povrchu
  • vyhladzuje povrch
  • vysoká plniaca schopnosť
  • povrch ostáva flexibilný

Použitie:

  • interiér
  • polystyrén
  • dekorácie

Výdatnosť: cca 2 m2

Stupeň lesku / odtieň: mat / biely

Aplikácia

Povrch nechajte vysušiť približne 2 hodiny a pretrite akoukoľvek akrylovou alebo vodou riediteľnou farbou.

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

Video ukážka:

 

 

 

Logo Maston

Fínsky výrobca sprejov Maston ponúka širokú škálu špičkových sprejov vysokej kvality. Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby.

Značka MASTON
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.