Motip DUPLI Akrylová metalíza - autosprej, 200 ml sprej

Akrylová metalíza v spreji je vysoko kvalitná farba určená na opravy karosérií automobilov. 200 ml
7.26 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Motip DUPLI Akrylová metalíza - autosprej 

Vysokokvalitná farba určená na opravy karosérií automobilov. Farby sú vyrábané na základe originálnych farebných štandardov Škoda / Volkswagen. Unikátna tryska zaručuje plochý nástrek, ako pri profesionálnej striekacej pištoli. 

 

Vlastnosti a použitie Motip DUPLI Akrylová metalíza - autosprej

 • vysoká kvalita
 • vynikajúca priľnavosť na rôznych povrchoch
 • rýchloschnúci
 • po zaschnutí vytvára tvrdý a zároveň elastický povrch
 • vytvára jednoliaty povrch
 • leštiteľný
 • vysoká krycia schopnosť
 • odolný voči nárazom, popraskaniu a poškriabaniu
 • vyžaduje prelakovanie bezfarebným lakom
 • odolný voči poveternostným vplyvom, svetlu a UV žiareniu (po prelakovaní)
 • teplotná odolnosť do 80 °C
 • interiér / exteriér

Výdatnosť: cca 0,6 m² / 200 ml (v závislosti na materiáli a svetlosti podkladu)

Dĺžka schnutia (pri 20 °C a RV 50%):

 • prachosuchý po cca 10 min.
 • na dotyk po cca 50 min.
 • suchý po 24 hod.
 • prelakovateľný bezfarebným lakom po 30 min.

Doba schnutia závisí od teploty prostredia, vlhkosti vzduchu a od hrúbky nanesenej vrstvy.

Stupeň lesku: lesklý (80 - 85 GE)

 

Aplikácia Motip DUPLI Akrylová metalíza - autosprej

Pripravte podklad

 • očistite, odmastite a odstránte hrdzu (Na zahrdzavené povrchy odporúčame BRUNOX epoxy - odhrdzovač a základ v jednom)
 • vytmeľte a prebrúste
 • dôkladne zakryte okolité plochy pomocou zakrývacej fólie a maskovacej pásky
 • naneste plnič alebo striekací tmel a po vyschnutí prebrúste na mokro (P1000)
 • na plastové diely použite základ na plasty

Aplikácia

 • povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty
 • pred použitím sprej cca 3 minúty dobre potraste
 • otestujte zhodu farebného odtieňa (na málo viditeľnom mieste)
 • striekajte zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm v niekoľkých tenkých vrstvách v intervale 3 - 5 minút medzi vrstvami. Nestriekajte na syntetické laky!

Nepoužívajte sprej na poškodzovanie cudzieho majetku!

 

Odtiene:

9102 strieborná diamant
9102
strieborná diamant
9105 strieborná zafír
9105 strieborná zafír
9151 sivá stone
9151 sivá stone
9152 sivá titán
9152 sivá titán
9201 béžová sahara
9201 béžová sahara
9202 béžová cappuccino
9202 béžová cappuccino
9460 modrá hlbinná
9460 modrá hlbinná
9462 modrá búrková
9462 modrá búrková
9559 Zelená Arctic
9559 Zelená Arctic
9560 zelená pacifik
9560 zelená pacifik
9570 zelená natur
9570 zelená natur
9572 horská zelená
9572 horská zelená
9590 tmavozelená
9590 tmavozelená
9595 smaragdová zelená
9595 smaragdová zelená
9770 Cayenne
9770 Cayenne
9880 červenofialová
9880 červenofialová
9885 červená Hot chilli
9885 červená Hot chilli
9910 Magická čierna
9910 magická čierna 

 9901 sivá grafitová
9901 sivá grafitová

 

 

 

 

 

 

MotipDupli logo

MOTIP DUPLI je lídrom na európskom trhu v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre segmenty automotive, priemyslu a hobby.

Značka MOTIP
Balenie 200 ml sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H223 Horľavý aerosól. H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary. H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H226 Horľavá kvapalina a pary. H228 Horľavá tuhá látka. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón, butyl acetát

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé