MOTIP DUPLI Farba na brzdové strmene, sprej , power yellow, 150 ml

Motip DUPLI Farba na brzdové strmene, sprej 150 ml
8.98 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Motip DUPLI Farba na brzdové strmene, sprej 

Vysoko kvalitná akrylová, bezolovnatá farba vhodná na povrchovú úpravu brzdových strmeňov automobilov. Vášmu vozidlu dodávajú (v kombinácii so športovými diskami), rýchly, športový vzhľad.

Vlastnosti a použitie:

 • vysoká kvalita
 • dobrá krycia schopnosť a priľnavosť
 • odoláva poveternostným vplyvom
 • odoláva vysokým teplotám
 • veľmi dobrá farebná stálosť
 • po zaschnutí vytvára tvrdý a zároveň elastický povrch
 • odoláva nečistotám, chemikáliám, predovšetkým brzdovej kvapaline

Nepoužívajte sprej na poškodzovanie cudzieho majetku!

Dĺžka schnutia:

 • po cca 10 min.
 • na dotyk po cca 50 min.

Doba schnutia závisí od teploty prostredia, vlhkosti vzduchu a od hrúbky nanesenej vrstvy.

Stupeň lesku: lesklý

Aplikácia:

 • očistite, odmastite a odstráňte hrdzu
 • dôkladne zakryte okolité plochy pomocou zakrývacej fólie a maskovacej pásky
 • pred použitím sprej cca 3 minúty dobre potraste
 • otestujte zhodu farebného odtieňa (na málo viditeľnom mieste)
 • striekajte zo vzdialenosti cca. 25 cm v niekoľkých tenkých vrstvách v intervale

Odtiene:

tunning blue
tunning blue
racing red
racing red
power yellow
power yellow

 

 

 

 

 

MotipDupli logo
MOTIP DUPLI je lídrom na európskom trhu v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre segmenty automotive, priemyslu a hobby.

Značka Dupli-Color
Balenie 150 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H223 Horľavý aerosól. H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary. H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H226 Horľavá kvapalina a pary. H228 Horľavá tuhá látka. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón, butyl acetát

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé