MOTIP DUPLI Rust Stop 4v1 - Ochrana pred hrdzou, sprej, RAL 9005 Čierna, 400 ml - sprej

Motip DUPLI Rust Stop 4v1 - Aktívna ochrana pred hrdzou a povrchová úprava v jednom kroku. sprej 400 ml
11.49 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Motip DUPLI Rust Stop 4v1 - Ochrana pred hrdzou, sprej

Náterový systém na báze rozpúšťadiel s efektívnou hrúbkou filmu. Aktívna ochrana proti korózii vďaka účinnému kryciemu systému 4v1 s vysokým obsahom pevných častíc. Tento ochranný systém proti korózii kombinuje 4 vlastnosti v 1 produkte:

 1. efektívny základ pre dokonalú priľnavosť
 2. aktívna ochrana proti korózii vďaka technológii LCI*
 3. farba s vysokou krycou schopnosťou
 4. tesnenie chráni pred vplyvmi prostredia

* Technológia LCI - Prísady obsiahnuté v spreji, obsahujú špeciálny inhibítor korózie. Náter úplne obklopí (utesní) štruktúru povrchu, vytvorí dokonalé chemické spojenie čím aktívne chráni pred koróziou.

Vlastnosti:

 • aktívna antikorózna ochrana
 • rýchloschnúci
 • vysoká krycia schopnosť a priľnavosť
 • odoláva poveternostným vplyvom
 • vodoodolný
 • po zaschnutí oteruvzdorný
 • vysoká elasticita
 • UV ochrana - nežltne
 • úspešne testovaný viac ako 500 hodín v soľnej hmle
 • variabilná tryska na horizontálne alebo vertikálne nanášanie
 • teplotná odolnosť do 80 °C

Použitie na:

 • železo
 • pozink
 • meď, mosadz, hliník
 • aj priamo na hrdzu (uvoľnené časti odstránené)
 • staré nátery
 • drevo
 • kameň
 • sklolaminát, sklo

Nepoužívajte sprej na poškodzovanie cudzieho majetku!

Dĺžka schnutia:

 • po cca 10 min.
 • na dotyk po cca 20 min.

Doba schnutia závisí od teploty prostredia, vlhkosti vzduchu a od hrúbky nanesenej vrstvy.

Stupeň lesku: hodvábny mat

Aplikácia:

 • očistite, odmastite a odstráňte hrdzu
 • dôkladne zakryte okolité plochy pomocou zakrývacej fólie a maskovacej pásky
 • pred použitím sprej cca 3 minúty dobre potraste
 • otestujte zhodu farebného odtieňa (na málo viditeľnom mieste)
 • striekajte zo vzdialenosti cca. 25 cm v niekoľkých tenkých vrstvách v intervale
 • nepoužívajte na povrchy natreté syntetickou farbou

Odtiene:

RAL 9006

RAL 9006 biely hliník

 

 

 

 

 

MotipDupli logo
MOTIP DUPLI je lídrom na európskom trhu v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre segmenty automotive, priemyslu a hobby.

Značka Dupli-Color
Balenie 400 ml - sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón,2-meto-xypropan-2-yl acetát, butyl acetát

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé