MOTIP effect CHROME - Dekoračný sprej, chróm

MOTIP effect CHROME - Dekoračný sprej s chrómovým efektom 400 ml
8.52 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

MOTIP effect CHROME - Dekoračný sprej, chróm

Dekoratívny, rýchloschnúci lak s kovovým - chrómovým leskom na ošetrenie povrchov, upravených aj neošetrených, z dreva, kovu, hliníka, kameňa a rôznych druhov plastov. Lak má vysokú kryciu schopnosť a výbornú priľnavosť. Len na použitie v interiéri.

MoTip Deco Effect Chrome Lacquer nie je odolný voči oteru a nie je odolný voči poveternostným vplyvom.

Vlastnosti:

 • vynikajúce krytie
 • výborná priľnavosť
 • kovový lesk
 • použitie v interiéri
 • nie je odolný voči oteru
 • nie je odolný voči poveternostným vplyvom

Výdatnosť: 1,2 - 1,75 m2 / 400 ml

Aplikácia:

 1. Povrch by mal byť čistý, suchý a zbavený mastnoty.
 2. Povrch jemne prebrúste (zrnitosť 600). Následne opäť povrch očistite, vysušte a odmastite.
 3. Aerosól by mal mať izbovú teplotu. Najlepšia teplota spracovania 10 - 25 °C.
 4. Pred použitím aerosól pretrepte 2 minúty a nastriekajte vzorku.
 5. Striekajte zo vzdialenosti približne 25 až 30 centimetrov.
 6. Lak nanášajte v niekoľkých tenkých vrstvách. Pred nanesením ďalšej vrstvy aerosól opäť pretrepte.
 7. Po použití vyčistite ventil (otočte sprej hore dnom a stlačte trysku na niekoľko sekúnd).
 8. Doba schnutia závisí od teploty okolia, vlhkosti vzduchu a hrúbky naneseného laku.
 • prachosuchý: 5 - 10 min
 • úplne suchý a pretierateľný: 120 min

 

 

 

 

 

 

logo

MOTIP je prémiová značka skupiny MOTIP DUPLI, ktorá je lídrom na európskom trhu v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre segmenty automotive, priemyslu a hobby. Ponúka kompletné riešenia pre profesionálov a koncových užívateľov v oblasti starostlivosti, opravy a údržby automobilov.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé