NATURALIS OILS Impregnačný olej

Vysokohodnotný IMPREGNAČNÝ OLEJ na všetky druhy výrobkov z dreva; vhodný pre exteriér aj interiér.
12.64 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

IMPREGNAČNÝ OLEJ je vysokohodnotný olej na všetky druhy výrobkov z dreva. Prírodná náterová hmota je na báze rýchloschnúcich olejov, bez rozpúšťadla. Je vhodný pre exteriér aj interiér.

Vlastnosti:

  • veľmi dobre impregnujúci s dobrou tvorbou filmu
  • rýchloschnúci
  • neobsahuje sušidlá na báze kobaltu
  • na impregnáciu surového dreva, hrubo rezaného dreva
  • na extra savé dreviny
  • pod všetky bezfarebné oleje a pod všetky odtiene Tíkového oleja
  • vhodný na impregnáciu zadnej / spodnej strany drevených obkladov a podláh
  • Nie je vhodný ako samostatný náter.

 

Technické informácie

Zloženie zmes ľanového oleja, drevného oleja, polo oxidatívnych schnúcich olejov a vysušovadiel (bez obsahu olova)
Použitie drevené plochy v exteriéri
Odtieň bezfarebný (7000)
Obsah sušiny 95 %
Hustota 0,92 – 0,95 kg/l (pri 20 °C)
Aplikačná teplota min. 5 °C
Spotreba 1 liter na 15 - 20 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 24 hod. v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia
Skladovateľnosť min. 48 mesiacov na chladnom a tmavom mieste

 

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 

Logo Naturalis Oils 2022

Naturalis Oils

Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

zmesmodifikovaného tungového a ľanového oleja, alifatické uhľovodíky, C10-C13.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

Piktogramy:

Dráždivé