NATURALIS OILS Tungový olej, 1000 bezfarebný, 5 ml - vzorka, matný

TUNGOVÝ (ORECHOVÝ) OLEJ je ideálny pre zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly a okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu.
2.10 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

TUNGOVÝ OLEJ, tiež nazývaný čínsky drevný olej, je prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu a je dodávaný v zmesi s nearomatickým rozpúšťadlom. V porovnaní s inými olejmi v exteriéri, povrchy napustené Tungovým olejom sú odolnejšie, viac odolávajú žltnutiu, vode a plesniam.

Bezfarebný odtieň slúži iba na oživenie povrchu resp. predošlého náteru, keďže neposkytuje UV ochranu. Ako samostatný bezfarebný náter použitý na pôvodné drevo ho neodporúčame.

Vlastnosti:

 • na všetky typy drevín vrátane bambusu a iné exotické dreviny (teak, akácia, mahagón...)
 • ideálny na zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná
 • výborná ochrana proti vode a oderu predovšetkým v exteriéri
 • spevní drevo a zanechá pekný, príjemne matný elastický povrch
 • krásne zvýrazní štruktúru dreva
 • na pocit je mäkký, ale nelepivý, pružný
 • chráni drevo pred zosychaním, tvorbou prasklín a umožňuje drevu dýchať
 • v porovnaní s inými exteriérovými olejmi je odolnejší a lepšie chráni proti žltnutiu, vode a plesniam

Nie ste si istý pri výbere odtieňa? Objednajte si vzorkové vrecúško. Kliknite TU a objednajte si!

Technické informácie

Zloženie zmes tungového oleja a rozpúšťadla
Použitie zvislé drevené plochy v exteriéri
Obsah sušiny 75 %
Aplikačná teplota min 5 °C
Spotreba 1 liter na 15 - 30 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 24 - 48 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 °C - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

TECHNICKÝ LIST  pdf

 

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 


Odtiene

1000 bezfarebný (bez UV ochrany) 1100 biely
1000 bezfarebný (bez UV ochrany)
1100 biely
1101 borovica 1102 svetlý dub
1101 borovica 1102 svetlý dub
1103 rustikálny dub  1104 pínia
1103 rustikálny dub 1104 pínia
1105 jelša  1106 vlašský orech
1105 jelša 1106 vlašský orech
1107 čerešňa  1108 gaštan
1107 čerešňa 1108 gaštan
1109 tík 1110 orech
1109 tík 1110 orech
1111 mahagón 1112 palisander
1111 mahagón 1112 palisander
1113 vidiecky šedý 1114 antracitový šedý
1113 vidiecky šedý 1114 antracitový šedý
1115 perleťový šedý tmavý 1118 jedľová zeleň
1115 perleťový šedý tmavý 1118 jedľová zeleň

 

 

Logo Naturalis Oils 2022

Naturalis Oils

Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.

Značka Naturalis Oils
Stupeň lesku matný
Balenie 5 ml - vzorka

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov, olej zo sviečkovca srdcovitolistého.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie