OSMO Vosk do vnútorných priestorov, 7393 Biely - transparentný, 0,75 l, hodvábne matný

OSMO - VOSK DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV sa hodí na obloženie stien a stropov, lišty a trámy; a tiež nábytok, dvere a detské hračky.
36.20 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

OSMO Vosk do vnútorných priestorov

Hodvábne matný, odolný náter voskového vzhľadu na ochranu a dekoratívne zušľachtenie dreva v interiéri. Je vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. Štruktúra dreva ostáva viditeľná, povrch je príjemný na dotyk. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia šetrí čas aj peniaze. Vhodný na rôzne povrchy dreva vinteriéri a aj ako renovačný a opravný náter na drevo s priemyselne vykonanou konečnou úpravou produktami Osmo Vosk biely transparentný (7393) alebo Biely - krycí (7394) a narenováciiu starých kazetových a skladaných stropov.

Vosk do vnútorných priestorov je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov, nepraská, neolupuje sa. Odpudzuje vodu, nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Osmo Vosk do vnútorných priestorov je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaji, ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A. Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

 • Nie je potrebný ani základný náter ani brúsenie medzi nátermi.
 • Jednoduchá aplikácia
 • Jednoduchá práca nad hlavou
 • Neutrálny zápach, podporuje zdravé bývanie

 

Určenie OSMO Vosk do vnútorných priestorov

Interiér

 • obklady stien a stropov
 • lišty a trámy
 • nábytok
 • dvere
 • detské hračky 

 

Aplikácia OSMO Vosk do vnútorných priestorov

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

 1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 62 ml/m².
 2. Schnutie cca 3-4 hodiny (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50%). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.
 3. Ak je požadované, možno vyschnutý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo Scotchpadom
 4. Druhý náter cca 62 ml/m².
 5. Schnutie cca 3-4 hodiny. Podmienky viď. bod. 2.

Aplikačné náradie:

 • štetec
 • valček

Poznámky k aplikácii

 • natierajte drevo bez predošlej povrchovej úpravy (iným náterom), alebo pôvodný náter celkom obrúste - 2 nátery
 • pri renovácii rovnakého náteru na voskovej báze (Osmo) - aplikujte 1 náter (bez brúsenia) na očistený povrch
 • ODPORÚČANIE: vykonajte skúšobný náter pred aplikáciou.
 • pozorne si prečítajte technický list produktu

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

Technické informácie OSMO Vosk do vnútorných priestorov

Stupeň lesku: hodvábne matný

Výdatnosť: 1 l - 1 x náter - cca 16 m2

 

Odtiene

sd ds
7393 biely transparentný 7394 biely krycí

 

 

Osmo Logo

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO.

 

Značka Osmo
Stupeň lesku hodvábne matný
Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

metylizotiazolinón; 1,2-benzoizotiazol-3 (2H)-ón.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé