Panel používateľa

HERBOL - BLÄUESCHUTZGRUND LH

HERBOL - BLÄUESCHUTZGRUND LH

Herbol BLÄUESCHUTZGRUND LH je rýchloschnúci impregnačný prípravok proti modraniu (hubám) na surové listnaté alebo ihličnaté drevo v exteriéri.

12,96 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HERBOL

Mám otázku

Charakteristika produktu

Herbol Bläueschutzgrund LH

Rýchloschnúci impregnačný prípravok na ochranu surového listnatého alebo ihličnatého dreva v exteriéri (bez kontaktu so zeminou podľa EN335-1). Chráni drevo pred škodcami, hubami, modraním. Tento prípravok a drevo ním ošetrené sa nesmie dostať do vodných tokov.

Použite na: 

  • exteriér
  • surové listnaté a ihličnaté drevo
  • okná a vchodové dvere (nepovažujú za vnútorné prostredie)
  • málo trvanlivé drevo
  • drevoobsahujúce viac než 5% sukov

Nepoužívajte na:

  • interiér
  • drevo v kontakte s potravinami a krmivom
  • včelie úle
  • drevo v kontakte s vodným tokom

Výdatnosť: cca 5 - 6 m2/l (1 vrstva)

Farebný odtieň: bezfarebný

Aplikačné náradie: štetec

TECHNICKÝ LIST pdf

 

HERBOL BLÄEUESCHUTZGRUND LH Biocídny prípravok určený na ochranu dreva
Číslo autorizácie: SK18-MRS-011-01-004
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".

Účinná látka: obsahuje 7,0 g/kg; 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC) CAS: 55406-53-6.

 

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality.
Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

 

 

H vety: H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát(IPBC), butanonoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info