Panel používateľa

Koopmans BIELZENZWART - Bitúmenová ochrana dreva

Koopmans BIELZENZWART - Bitúmenová ochrana dreva

NOVINKA

Koopmans BIELZENZWART - Produkt určený na ochranu dreva, ktoré je v kontakte so zemou alebo zapustené do zeme.

47,65 € s DPH

Skladové číslo: 8713274039691

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KOOPMANS

Mám otázku

Charakteristika

KOOPMANS Bielzenzwart je špeciálny produkt na báze bitúmenu bez obsahu dechtu určený na ochranu dreva, ktoré je v styku so zemou alebo zapustené do zeme. Vytvára hydroizolačnú vrstvu, ktorá chráni drevo pred prenikaním vlhkosti a pred agresívnymi látkami obsiahnutými v zemi. Vďaka vysokému obsahu pevných látok vytvára odolný ochranný náter, ktorý účinne chráni drevo pred plesňami, biologickou koróziou a hnilobou. Určené pre drevo, ktoré nie je priamo vystavené UV lúčom.

Oblasť použitia

 • exteriér
 • drevené prvky v záhrade zapustené do zeme
 • terasové konštrukcie
 • základové nosníky budov
 • vnútro dreveného kvetináča

Výhody

 • jednoduchá aplikácia
 • bezpečný pre životné prostredie
 • netoxický (neškodí rastlinám)
 • vynikajúca priľnavosť
 • rýchloschnúci
 • vodoopudivý

Výdatnosť: 7 - 9 m²/l (závisí od druhu dreva, obsahu vlhkosti a spôsobu aplikácie)

Farba: čierna

Stupeň lesku: hodvábny lesk

Balenie: 2,5 l / 5 l

Aplikácia

 • štetcom, valčekom
 • doba schnutia cca 15 minút
 • pretierateľný po cca 4 hodinách

 

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info