Panel používateľa

LEINOS Waterproof Paint - Krycia vodoodolná farba

LEINOS Waterproof Paint - Krycia vodoodolná farba

LEINOS Waterproof Paint - Krycia vodoodolná olejová farba báze s ochranou proti hubám na všetko drevo v exteriéri.

17,87 € s DPH

Skladové číslo: 7745504057151203

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: LEINOS

Mám otázku

Charakteristika produktu

LEINOS Waterproof Paint - Krycia vodoodolná farba

Krycia vodoodolná olejová farba na všetky drevené povrchy v exteriéri s otvorenými pórmi. Zvlášť vhodný na hrubo rezané drevo. Náter obsahuje ochranu proti hubám. Ideálny na dvere, pergoly, ploty, strešné podhľady, drevené obloženie domov. Nie je vhodný na exponované vodorovné plochy vo vonkajších priestoroch, ako okenné parapety, vonkajšie podlahy a lavice.
DIN 53160 - testovaná odolnosť voči potu a slinám.

LEINOS je členom medzinárodného združenia výrobcov prírodných stavebných materiálov.  invena


Vlastnosti a použitie:

 • exteriér
 • vynikajúca krycia schopnosť
 • vytvára pružný film
 • vode a parám priepustný
 • chráni proti hubám
 • ideálny na rezané drevo
 • dvere
 • pergoly, ploty
 • strešné podhľady
 • drevené obloženie domov

Odtieň:

057 švédska červená 204 stará biela
057 švédska červená 204 stará biela

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Výdatnosť: 11,5 - 18 m² / 1 l (Závisý od stavu a nasiakavosti povrchu. Platí pri hobľovanom / brúsenom povrchu. Pri hrubo rezanom dreve bude spotreba o niečo vyššia.)

Aplikácia:

 • Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, bez prachu a mastnoty.
 • Pred použitím dobre premiešajte. Pripravený priamo na použitie.
 • Vždy urobte skúšobný náter.
 • Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním pri teplotách nad 15 °C.
 • Zabezpečte dostatočné vetranie behom aplikácie a schnutia náteru.
 • Doba schnutia prvej vrstvy: cca 12 hod (pri 20 °C a RV 50 – 55 %).

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do vody, alebo uzavrite do plechovej nádoby s vekom.

 

 

 

logo
Čistá príroda - zdravé prostredie - prirozenosť

H vety: H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: Iodo-2-propynyl-butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info