Panel používateľa

CHAMÄLEON PLASTIC Primer - Základ na plasty, sprej 400 ml

CHAMÄLEON PLASTIC Primer - Základ na plasty, sprej 400 ml

CHAMÄLEON PLASTIC Primer - Základný náter na rôzne druhy plastov, bezfarebný, sprej 400 ml

10,01 € s DPH

Skladové číslo: 26014

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHAMÄLEON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON PLASTIC Primer je vysokokvalitný, rýchloschnúci základný náter na rôzne druhy plastov. Veľmi dobre priľne ku všetkým plastovým častiam, ako sú nárazníky, plastové diely používané pri tunningu, kryty zrkadiel a iné. Je prelakovateľný všetkými druhmi lakov.

Aplikácia

Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Pred použitím dobre pretrepte (2 min.). Striekajte zo vzdialenosti 25- 30 cm v max. 2 vrstvách. Po použití pretočte a stlačením vyprázdnite ventil.

Popis

  • rýchloschnúci
  • na rôzne plasty
  • nevhodný na PE plasty
  • prelakovateľný
  • bezfarebný

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty na opravy a ochranu karosérií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info