Panel používateľa

DUPLI-COLOR Crackle - Popraskaný efekt, sprej

DUPLI-COLOR Crackle - Popraskaný efekt, sprej

DUPLI-COLOR Crackle - Dekoračná farba v spreji s popraskaným (krakelovacím) efektom (2. krok), 400 ml

9,23 € s DPH

Skladové číslo: 451096

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: MOTIP DUPLI

Mám otázku

Charakteristika produktu

DUPLI-COLOR Crackle je vysoko kvalitná farba v spreji vytvárajúca efekt popraskaného povrchu. Crackle je 2. krok pri vytváraní popraskaného efektu. Jednoducho s ňou vytvoríte pôsobivý opotrebovaný, starožitný vzhľad. Vďaka obrovskému množstvu podkladových akrylových alebo nitro farieb sú možnosti efektných kombinácií takmer neobmedzené. Akonáhle na vopred nastriekaný povrch nanesiete Crackle farbu, môžete ihneď pozorovať, ako sa na povrchu začínajú vytvárať „praskliny".

Vlastnosti:

  • vysoká kvalita
  • pastelové, ultramatné farby
  • vysoká krycia schopnosť
  • zmývateľná do 10 minút od nanesenia

Použitie:

  • interiér / exteriér
  • rôzne povrchy, lakované drevo, kov
  • nábytok, vitríny, obrazové rámy, umelecké diela atď.

Odtiene: biela / čierna / modrá

Aplikačné video (nemecky):

 

 

 

 

 

Motip Dupli logo
MOTIP DUPLI je lídrom na európskom trhu v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre segmenty automotive, priemyslu a hobby.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H223 Horľavý aerosól., H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary., H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H226 Horľavá kvapalina a pary., H228 Horľavá tuhá látka., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť., EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Obsahuje: 1-pentanol etyl acetát acetón 2-metoxypropán-2-yl acetát
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info